Rynek nieruchomości w Opolu

Rynek nieruchomości w Opolu
Na opolskim rynku nieruchomości można zaobserwować spadek cen mieszkań. Według portalu KRN.pl pod koniec trzeciego kwartału 2013 roku średnia cena mieszkania wynosiła 4232 zł za m2, a w roku wcześniejszym utrzymywała się w okolicach 4 414 zł za m2. Na opolskim rynku nieruchomości zbytem cieszą się małe domy jednorodzinne i mieszkania w budynkach wielolokalowych wybudowane z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Jest to doskonała oferta dla osób powracających z zagranicy bądź mających zagraniczne emerytury, zdecydowanie wyższe od polskich. Zarządcy, administratorzy i pośrednicy nieruchomości Pod koniec 2013 roku Czytaj dalej [...]

Rynek nieruchomości w Kędzierzynie-Koźlu

Rynek nieruchomości w Kędzierzynie-Koźlu
Rynek nieruchomości w Kędzierzynie-Koźlu jest rynkiem kupującego. Można zaobserwować wyraźną przewagę podaży nad zgłaszanym popytem. Wpływ na taką sytuację ma starzenie się ludności oraz migracje. Dostęp do źródeł finansowania jest dobry, gdyż w Kędzierzynie-Koźlu działa 15 instytucji finansowych i niemalże w każdej można ubiegać się o kredyt mieszkaniowy. Ceny nieruchomości Ceny mieszkań w Kędzierzynie-Koźlu są mocno zróżnicowane. Przede wszystkim zależą od rynku, na którym dokonujemy zakupu. Średnia cena mieszkania na rynku pierwotnym wynosi około 3243 zł za m², a na rynku wtórnym waha się w Czytaj dalej [...]

Rynek mieszkań w Kędzierzynie-Koźlu

Rynek mieszkań w Kędzierzynie-Koźlu
Kędzierzyn-Koźle to piękne miasteczko położone w województwie opolskim. Głównym problem tego miasta jest szybkie wyludnianie się i starzenie społeczeństwa. Systematycznie z roku na rok zmniejsza się liczba ludności, a wśród pozostałej prym wiodą osoby w wieku nieprodukcyjnym. Taka sytuacja ma wpływ na kształtowanie się sytuacji na rynku mieszkań. Osiedla jedno i wielorodzinne W Kędzierzynie-Koźlu występują osiedla z dominacją zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej. Do pierwszej grupy należą następujące osiedla: Kłodnica, Cisowa, Rogi, Lenartowice, Miejsce Kłodnickie, Kuźniczka oraz Sławięcice. Do drugiej Czytaj dalej [...]

Czym jest wywłaszczenie nieruchomości?

Czym jest wywłaszczenie nieruchomości?
Wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie, ograniczenie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa związanego z nieruchomością. Ograniczenie prawa własności to ograniczenie uprawnień właściciela danej nieruchomości. Wywłaszczenie sprawia, że dotychczasowy właściciel nie będzie miał już takiej mocy prawnej nad nieruchomością, jaką miał dotychczas. Najbardziej restrykcyjną metodą wywłaszczenia jest całkowite odebranie praw własności do nieruchomości. Mniejszy zasięg ma częściowe odebranie praw własności, które zamienia się w tzw. służebność. Istnieje też postać wywłaszczenia Czytaj dalej [...]